1.B.20 - Nyborg, Blegdamsgade, Slotsgade og Kgs.Bastionsvej

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Blegdamsgade, Slotsgade og Kgs.Bastionsvej

 • Plannummer

  1.B.20

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Ingen yderligere bebyggelse.

 • Særlige bestemmelser

  Bevaringsværdig bykerne.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget