3.B.4 - Mejerivænget, Vibevej, Spurvevej m.m.

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Mejerivænget, Vibevej, Spurvevej m.m.

 • Plannummer

  3.B.4

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligbebyggelse i form af åben-lav og tæt-lav.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocenten for åben-lav 30 og for tæt-lav 40.

 • Opholdsarealer

  Der skal skabes samlede fælles friarealer som afgrænsning mod det åbne land.

 • Miljø

  Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget