Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 10
Detailhandel i Nyborg Kommune, herunder aflastningsområde Storebæltsvej 10

Endeligt vedtaget af Nyborg Byråd 26. maj 2020 efter offentlig høring i perioden 4. februar til 31. marts 2020

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty