Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 14
Boligbebyggelse ved Mejerivænget, Vibevej, Spurvevej m.m.

Vedtaget 28. januar 2020 af Nyborg Byråd efter høring i perioden 24. september til 19. november 2019.