Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed handler om, at alle trafikanter skal kunne færdes trygt og sikkert på de offentlige færdselsarealer, herunder de kommunale veje og stier. Kommuneplanen skaber - sammen med den gældende trafiksikkerhedsplan - grundlaget for en endnu mere sikker og tryg trafik i Nyborg Kommune.

 

  1. Alle nye større vejprojekter skal trafiksikkerhedsrevideres.
  2. Området ved Nyborg Station kendt som 'Svanedammen' skal i forbindelse med udarbejdelsen af en helhedsplan for området gentænkes for at øge trafiksikkerheden for områdets brugere.
  3. Det er et mål, at alle skolebørn på kommunens skoler har sikre skoleveje.

Der arbejdes løbende med trafiksikkerhedsprojekter i Nyborg Kommune. Der arbejdes bl.a. med at øge sikkerheden omkring skoler og til og fra institutioner.

Inden for den forrige planperiode blev der bl.a. etableret en dobbeltrettet cykel- og gangsti fra Frørup til Ørbæk. Der er i 2017 lavet en ny cykelsti over motorvejen fra byen til Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

I forbindelse med forarbejder til en helhedsplan for stationsområdet er der udarbejdet trafiksikkerhedsundersøgelser med fokus på de to skoler i området.