Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 32
Kolonihaver og havehuse på Nyborg Voldanlæg

Vedtaget i Nyborg Byråd 14. september 2021 efter offentlig høring

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty