Ullerslev

Ullerslev ligger 10 km nordvest for Nyborg ved landevejen mellem Odense og Nyborg, naturskønt og i landlige omgivelser. Byen udgør med sine knap 2.800 indbyggere sammen med Ørbæk kommunens to lokalcentre. Byen har udviklet sig mellem den gamle hovedvej og jernbanen med store boligområder omkring Bondemosen, der er et markant rekreativt grønt område i byen.

Ullerslevs funktion i kommunens bymønster indebærer, at byen fastholdes med en række kommunale servicefaciliteter som f.eks. daginstitutioner, skole, ældrecenter, idrætsfaciliteter, bibliotek, læge, tandlæge mv. som bindeled mellem landsbyerne og Nyborg. Det medvirker til at sikre balancen mellem livet i byen og livet på landet.

I Ullerslev er der etableret et kultur- og fritidscenter i forbindelse med byens idrætsfaciliteter og Ullerslev Skole. Området ved kultur- og idrætscenteret har udviklet sig til at udgøre det aktivitetsmæssige centrum i Ullerslev by.

Ullerslevs styrke er den centrale beliggenhed mellem Nyborg og Odense med umiddelbar nærhed til motorvej og jernbane. Samtidig er Ullerslev beliggende i et naturskønt område med mange rekreative muligheder tæt på. Det gælder f.eks. de store grønne områder ved Bondemosen og Kaliffenlund.

Befolkningstallet i Ullerslev har siden 2008 ligget stabilt på lidt mere end 2.700 indbyggere med mindre svingninger fra år til år. I perioden frem til 2008 skete et omfattende parcelhusbyggeri og tæt-lav boligbebyggelse i Kirsebærhaven. Den fremtidige byudvikling skal ske mod nord på begge sider af Kertemindevej.

Den gennemskærende jernbane udgør en markant barriere, der forhindrer en byudvikling mod syd.