Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 22
Mindre boliger ved Knudshovedvej, Nyborg

Forslag til endelig vedtagelse efter offentlig høring 2. juni til 30. juni 2020