Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 22
Mindre boliger ved Knudshovedvej, Nyborg

Endeligt vedtaget 25. august 2020 af Nyborg Byråd efter offentlig høring 2. juni til 30. juni 2020

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty