Rammebestemmelser for Bevaringsværdige bygninger

I den tidligere Nyborg kommune er der i 1994 udarbejdet kommuneatlas for alle bygninger opført før 1950. Bygninger med SAVE værdi 1, 2, 3, og 4 er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige. Det er i alt 1.106 bygninger, hvoraf de 6 har SAVE-værdi 1, 22 SAVE-værdi 2, 337 SAVE 3 og 741 SAVE-værdi 4.

Der foreligger ikke kommuneatlas for de tidligere Ørbæk og Ullerslev kommuner, hvor den bevaringsværdige bebyggelse er registreret. Det er derfor byrådets mål, at der udarbejdes kommuneatlas i de tidligere Ullerslev og Ørbæk kommuner i samarbejde med Østfyns Museer, så der foreligger et samlet overblik over kommunens bevaringsværdige bygninger.

Rammebestemmelser

De bygninger, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige (jf. nedenstående liste) må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort i 4-6 uger, og byrådet har meddelt ejeren, om der nedlægges forbud mod nedrivningen efter planlovens § 14, jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, § 18, stk. 1 og 2.

Udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger, herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre, skal ske i overensstemmelse med den enkelte bygnings oprindelige arkitektur og materialevalg. Bygninger i bevaringsværdige miljøer skal ombygges og istandsættes under hensyntagen til bygningernes oprindelige udseende og områdets særlige karakter. Ved lokalplanlægning skal der fastsættes bevaringsbestemmelser, som sikrer værdifulde kulturmiljøer og bygninger.

Vil du se om din ejendom er bevaringsværdig, kan du klikke på linket til højre "Bevaringsværdi for bygninger i Nyborg" eller chekke nedenstående liste, der er opstillet i alfabetisk orden. - De tre links i boksen til højre kan bruges til at få udpeget de fredede og bevaringsværdige huse ved at søge på adresser - og til at få gode råd om vedligeholdelsen

Se i øvrigt kommuneplanens opslag om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner her.

Nedenstående liste viser alle de bygninger, der er udpegede som bevaringsværdige i kommuneplanen. Vær opmærksom på, at selvom en ejendom ikke optræder på listen kan den godt være udpeget som bevaringsværdig i en lokalplan.

Adresse Postnummer Bygningsnummer Bevaringsværdi
       
Adelgade 1 5800 1 2
Adelgade 1 5800 3 3
Adelgade 5  5800 1 4
Adelgade 7  5800 1 4
Adelgade 9   5800 1 3
Aldershvilevej 10 5800 1 4
Aldershvilevej 29  5800 1 4
Aldershvilevej 53 5800 1 4
Andkær Strand 5 5800 1 4
Andkær Strand 5 5800 2 4
Andkær Strand 19 5800 1 4
Aunslev Kirkevej 1 5800 1 3
Aunslev Kirkevej 3 5800 1 3
Aunslev Kirkevej 5 5800 2 4
Avernakke 1 5800 8 4
Baggersgade 1 5800 1 4
Baggersgade 4 5800 1 3
Baggersgade 6 5800 1 4
Bakkevej 1 5800 1 4
Baunemosevej 7 5800 1 3
Baunemosevej 8 5800 1 4
Baunemosevej 18 5800 1 3
Baunemosevej 20 5800 1 3
Birchs Alle 1 5800 1 4
Birchs Alle 2 5800 1 4
Birchs Alle 3 5800 1 4
Birchs Alle 5 5800 1 3
Birkevej 4 5800 1 4
Birkevej 7 5800 1 4
Birkevej 15 5800 1 4
Birkhovedvej 8 5800 1 3
Birkhovedvej 12 5800 1 4
Birkhovedvej 16 5800 1 4
Blankenborgvænget 1  5800 10 4
Blankenborgvænget 7  5800 12 4
Blegdamsgade 2A 5800 1 3
Blegdamsgade 4 5800 1 3
Blegdamsgade 4 5800 2 4
Blegdamsgade 6 5800 4 4
Blegdamsgade 6 5800 5 4
Blegdamsgade 7 5800 1 3
Blegdamsgade 7 5800 2 3
Blegdamsgade 10 5800 1 4
Blegdamsgade 11 5800 1 4
Blegdamsgade 12 5800 1 3
Blegdamsgade 14 5800 1 3
Blegdamsgade 14 5800 2 3
Boesensgade 16 5800 1 4
Bredahlsgade 9 5800 1 4
Bredahlsgade 11 5800 1 4
Bredahlsgade 16 5800 1 4
Bredahlsgade 17 5800 1 4
Bredahlsgade 20 5800 1 4
Bredahlsgade 26 5800 1 3
Brændeskovvej 2 5800 1 4
Brændeskovvej 12 5800 1 4
Brændeskovvej 12 5800 2 4
Brændeskovvej 12 5800 3 4
Brændeskovvej 12 5800 4 4
Brændeskovvej 48 5800 1 3
Bygaden 1 5800 1 3
Bygaden 2 5800 1 3
Bygaden 3 5800 1 3
Bygaden 4 5800 1 4
Bygaden 6 5800 1 3
Bygaden 12 5800 1 3
Bygaden 14 5800 1 4
Bystævnet 4 5800 2 4
Bystævnet 10 5800 2 4
Bystævnet 10 5800 3 4
Bystævnet 10 5800 4 4
Bystævnet 10 5800 5 4
Bystævnet 10 5800 9 4
Bystævnet 12 5800 1 4
Bystævnet 12 5800 3 4
Bystævnet 13 5800 1 4
Bystævnet 16 5800 1 4
Bystævnet 25 5800 1 4
Byvej 1 5800 2 4
Byvej 2 5800 1 4
Byvej 4 5800 1 4
Byvej 5 5800 1 3
Byvej 5 5800 2 3
Byvej 5 5800 3 3
Byvej 5 5800 4 3
Byvej 5 5800 5 3
Byvej 9 5800 1 3
Byvej 9 5800 2 3
Byvej 9 5800 5 3
Byvej 9 5800 7 4
Bøjdenvej 26 5800 1 4
Bøjdenvej 33 5800 1 4
Bøjdenvej 35 5800 1 4
Bøjdenvej 39 5800 1 4
Bøjdenvej 49 5800 1 4
Bøjdenvej 53 5800 1 3
Bøjdenvej 64 5800 1 4
Bøjdenvej 66 5800 1 4
Bøjdenvej 68 5800 1 4
Bøjdenvej 73 5800 1 4
Bøjdenvej 77 5800 1 4
Bøjdenvej 79 5800 1 3
Bøjdenvej 81 5800 1 4
Bøjdenvej 83 5800 1 3
Bøjdenvej 88 5800 1 4
Bøjdenvej 91 5800 1 3
Bøjdenvej 92A 5800 1 4
Bøjdenvej 92A 5800 2 4
Bøjdenvej 92A 5800 4 4
Bøjdenvej 92A 5800 6 4
Bøjdenvej 93A 5800 1 4
Bøjdenvej 95 5800 1 3
Bøjdenvej 96 5800 1 3
Bøjdenvej 98 5800 1 3
Bøjdenvej 100 5800 1 3
Bøjdenvej 104A 5800 1 4
Bøjdenvej 112 5800 1 3
Bøjdenvej 114 5800 1 4
Bøjdenvej 116 5800 1 3
Bøjdenvej 132A 5800 1 3
Børge Jensens Plads 3 5800 1 3
Carlsmindevej 9 5800 1 4
Christianslundsvej 8 5800 1 4
Christianslundsvej 10 5800 1 4
Christianslundsvej 12 5800 1 4
Christianslundsvej 14 5800 1 4
Christianslundsvej 18 5800 1 4
Christianslundsvej 35 5800 1 4
Christianslundsvej 37 5800 1 4
Christianslundsvej 52 5800 1 4
Christianslundsvej 54 5800 1 4
Christianslundsvej 62A 5800 1 3
Christianslundsvej 62B 5800 1 3
Christianslundsvej 62C 5800 1 3
Christianslundsvej 78 5800 1 3
Christianslundsvej 80 5800 1 3
Christianslundsvej 82 5800 1 4
Christianslundsvej 84 5800 1 4
Christianslundsvej 86 5800 1 4
Christianslundsvej 88 5800 1 3
Christianslundsvej 109 5800 1 4
Christianslundsvej 111 5800 1 3
Christianslundsvej 113 5800 1 3
Drejet 3 5800 1 4
Drejet 46 5800 1 3
Drejet 56 5800 1 3
Drejet 70 5800 1 4
Drejet 72 5800 1 4
Drejet 80 5800 1 4
Drejet 84 5800 1 3
Drejet 90 5800 1 3
Dronningensvej 8 5800 1 4
Dronningensvej 15 5800 1 3
Dronningensvej 18 5800 1 4
Duensvænge 2 5800 1 2
Duensvænge 2 5800 8 2
Duensvænge 2 5800 9 2
Duensvænge 2  5800 10 2
Duensvænge 2  5800 11 2
Duensvænge 2  5800 12 2
Duensvænge 3 5800 4 3
Duensvænge 13 5800 6 3
Duensvænge 15 5800 1 4
Duensvænge 51 5800 1 3
Duensvænge 51 5800 5 3
Duensvænge 51 5800 6 3
Duensvænge 51 5800 7 3
Duensvænge 51 5800 8 3
Duensvænge 51 5800 9 3
Duensvænge 51  5800 10 4
Dybbølsgade 3 5800 1 3
Dybbølsgade 5 5800 1 3
Dybbølsgade 6 5800 1 3
Dybbølsgade 8 5800 1 3
Dyrehavevej 4 5800 1 4
Dyrehavevej 10 5800 1 4
Dyrehavevej 12 5800 1 4
Dyrehavevej 13 5800 1 4
Dyrehavevej 15 5800 1 4
Dyrehavevej 23 5800 1 4
Dyrehavevej 26 5800 1 4
Dyrehavevej 27 5800 1 4
Dyrehavevej 29 5800 1 4
Dyrehavevej 41 5800 1 3
Dyrehavevej 42 5800 1 4
Dyrehavevej 45 5800 1 4
Dyrehavevej 47 5800 1 4
Dyrehavevej 49 5800 1 4
Dyrehavevej 51 5800 1 4
Dyrehavevej 54 5800 1 3
Dyrehavevej 65 5800 1 3
Dyrehavevej 67 5800 1 3
Dyrehavevej 78 5800 1 4
Dyrehavevej 82 5800 1 4
Dyrehavevej 84 5800 1 3
Dyrehavevej 84 5800 2 2
Dyrehavevej 84 5800 3 4
Dyrehavevej 84 5800 4 4
Dyrehavevej 87 5800 1 4
Dyrehavevej 88 5800 1 4
Dyrehavevej 88 5800 5 3
Dyrehavevej 90 5800 1 3
Dyrehavevej 92 5800 1 4
Dyrehavevej 109 5800 2 3
Dyrehavevej 113 5800 1 4
Dyrehavevej 113 5800 2 4
Dyrehavevej 113 5800 3 4
Dyrehavevej 113 5800 4 3
Dyrehavevej 113 5800 5 3
Dyrehavevej 113 5800 6 3
Dyrehavevej 113 5800 9 4
Dyrehavevænget 4 5800 1 3
Ellebækgårdsvej 13 5800 1 4
Elmevej 3 5800 1 4
Enghavevej 1 5800 1 4
Enghavevej 2 5800 1 3
Enghavevej 4 5800 1 3
Falkevej 1 5800 1 4
Ferritslevvej 20 5800 1 4
Ferritslevvej 35 5800 1 4
Fiskerivej 17 5800 2 3
Fjordbakken 7 5800 1 4
Fjordvej 3 5800 1 4
Fjordvej 28 5800 1 4
Fjordvej 38 5800 1 4
Fjordvej 40 5800 1 4
Fredensgade 3 5800 1 4
Fredensgade 5 5800 1 4
Fredensgade 7 5800 1 4
Frisengårdsvej 7 5800 1 3
Frisengårdsvej 63 5800 3 4
Frisengårdsvej 75 5800 4 4
Fynsvej 60 5800 1 4
Fynsvej 60 5800 2 4
Fynsvej 60 5800 3 4
Fynsvej 60 5800 4 4
Fynsvej 60 5800 5 4
Fynsvej 60 5800 6 4
Fyrvej 1A 5800 2 4
Fyrvej 1 5800 1 4
Fyrvej 1 5800 4 3
Fyrvej 503 5800 3 3
Færgevej 3 5800 1 4
Gartnergade 8 5800 1 4
Gartnervej 5 5800 1 4
Gartnervej 7 5800 1 4
Gasværksvej 2A 5800 2 4
Gasværksvej 2 5800 1 3
Gasværksvej 6 5800 3 4
Gasværksvej 6 5800 5 4
Glorupvej 3 5853 1 3
Glorupvej 3 5853 2 3
Glorupvej 4 5853 1 4
Glorupvej 16 5853 1 3
Glorupvej 16 5853 2 4
Glorupvej 16 5853 3 4
Glorupvej 16 5853 4 4
Gl.Torv 2 5800 1 3
Gl.Vindingevej 2 5800 1 3
Gl.Vindingevej 3 5800 1 4
Gl.Vindingevej 4 5800 1 4
Gl.Vindingevej 12 5800 1 4
Gl.Vindingevej 14 5800 1 4
Gl.Vindingevej 19 5800 1 3
Gl.Vindingevej 23 5800 1 4
Gormsvej 7 5800 1 4
Gormsvej 9 5800 1 4
Gormsvej 11 5800 1 4
Gormsvej 19 5800 1 4
Grønholtvej 1 5800 1 4
Gyden 3 5853 1 3
Gyden 3 5853 2 3
Havnegade 2A 5800 1 4
Havnegade 2 5800 1 3
Havnegade 4 5800 1 3
Havnegade 6 5800 1 3
Havnegade 18 5800 1 4
Havnegade 20 5800 1 4
Havnegade 24 5800 1 4
Havnegade 30 5800 1 4
Hedehavegyden 1 5800 1 4
Hesselgade 5 5800 1 4
Hesselgade 9 5800 1 4
Hesselvænget 4 5800 1 3
Hjejlevej 101 5800 2 4
Hjulbyvej 66 5800 1 4
Hjulbyvej 66 5800 3 4
Hjulbyvej 66 5800 4 4
Hjulbyvej 66 5800 7 4
Hjulbyvej 142 5800 1 4
Hjulbyvej 142 5800 2 4
Hjulbyvej 142 5800 3 4
Holckenhavn 1 5800 1 1
Holckenhavn 1 5800 2 3
Holckenhavn 4 5800 3 3
Holmen 1 5800 1 4
Holmen 3 5800 1 4
Holms Alle 4 5800 1 4
Hovgyden 15 5800 1 4
Hovgyden 40 5800 6 4
Humlevænget 5 5800 1 4
Humlevænget 11 5800 1 3
Humlevænget 16 5800 1 4
Humlevænget 26 5800 1 4
Humlevænget 28 5800 1 4
Humlevænget 30 5800 1 4
Huslodderne 9 5853 1 4
Huslodderne 9 5853 2 3
Idavej 2 5800 1 4
Jernbanegade 3 5800 1 4
Jernbanegade 5 5800 1 4
Jernbanegade 16 5800 1 4
Juelsbergvej 2 5800 1 4
Juelsbergvej 2 5800 3 4
Juelsbergvej 2 5800 4 4
Juelsbergvej 4 5800 1 3
Juelsbergvej 11B 5800 2 1
Juelsbergvej 11C 5800 3 1
Juelsbergvej 11 5800 1 1
Juelsbergvej 11 5800 7 3
Juelsbergvej 11 5800 8 3
Juelsbergvej 11 5800 9 2
Juelsbergvej 12 5800 1 4
Juelsbergvej 12 5800 2 4
Jydehaven 3 5540 1 4
Jydeodden 4 5800 1 4
Kabinettet 3 5800 1 4
Kabinettet 3 5800 2 4
Kabinettet 17 5800 1 4
Kabinettet 22 5800 1 4
Kajbjergvej 24 5871 1 2
Kajbjergvej 24 5871 2 2
Kertemindevej 2 5800 1 4
Kertemindevej 6 5800 1 4
Kertemindevej 15 5800 1 3
Kertemindevej 15 5800 2 4
Kertemindevej 17 5800 1 3
Kertemindevej 19 5800 1 4
Kertemindevej 19 5800 2 4
Kertemindevej 19 5800 4 4
Kertemindevej 19 5800 5 4
Kertemindevej 19 5800 8 4
Kertemindevej 23 5800 1 3
Kertemindevej 29 5800 1 4
Kertemindevej 33 5800 1 4
Kertemindevej 33 5800 2 4
Kertemindevej 55 5800 1 4
Kertemindevej 73 5800 1 4
Kertemindevej 83 5800 1 3
Kertemindevej 100 5800 1 3
Kertemindevej 102 5800 1 3
Kertemindevej 102 5800 2 3
Kertemindevej 102 5800 3 3
Kertemindevej 106 5800 1 4
Kertemindevej 115 5800 1 4
Kertemindevej 116 5800 1 3
Kertemindevej 129 5800 1 4
Kertemindevej 135 5800 1 3
Kertemindevej 135 5800 2 3
Kertemindevej 135 5800 3 3
Kertemindevej 135 5800 4 3
Kertemindevej 144 5800 1 3
Kertemindevej 144 5800 2 4
Kertemindevej 144 5800 3 4
Kertemindevej 144 5800 4 4
Kertemindevej 144 5800 5 4
Kertemindevej 147 5800 1 3
Kertemindevej 147 5800 2 3
Kertemindevej 147 5800 3 3
Kertemindevej 147 5800 4 3
Kertemindevej 147 5800 5 3
Kertemindevej 153 5800 1 4
Kertemindevej 153 5800 2 4
Kertemindevej 153 5800 3 4
Kertemindevej 153 5800 4 4
Kertemindevej 153 5800 5 4
Kertemindevej 161 5800 1 3
Kertemindevej 185 5800 1 3
Kertemindevej 191 5800 1 4
Kgs.Bastionsvej 2 5800 1 4
Kgs.Bastionsvej 3 5800 1 4
Kildevænget 2 5800 1 4
Kildevænget 4 5800 1 4
Kirkegade 7 5800 1 4
Kirkegade 11 5800 1 3
Kirkegade 15 5800 1 3
Kissendrupvej 5 5800 1 3
Kissendrupvej 5 5800 2 3
Kissendrupvej 5 5800 4 3
Kissendrupvej 10A  5800 27 4
Kissendrupvej 10A  5800 28 4
Kissendrupvej 10A  5800 30 4
Kissendrupvej 10 5800 1 4
Kissendrupvej 15 5800 1 3
Kissendrupvej 15 5800 2 3
Kissendrupvej 18 5800 3 4
Kissendrupvej 27 5540 1 4
Kissendrupvej 27 5540 2 4
Kissendrupvej 40 5540 1 4
Kjærsvej 2 5800 1 4
Kjærsvej 3 5800 1 4
Knudshovedvej 8 5800 1 4
Knudshovedvej 20 5800 1 4
Knudshovedvej 22 5800 1 4
Knudshovedvej 24 5800 1 4
Knudshovedvej 25 5800 1 3
Knudshovedvej 36 5800 1 4
Knudshovedvej 85 5800 1 4
Kogsbøllevej 2 5800 1 4
Kogsbøllevej 6 5800 1 4
Kogsbøllevej 26 5800 1 4
Kogsbøllevej 27 5800 1 3
Kogsbøllevej 27 5800 3 4
Kogsbøllevej 27 5800 4 4
Kogsbøllevej 27 5800 5 4
Kogsbøllevej 29 5800 1 4
Kogsbøllevej 37 5800 1 3
Kogsbøllevej 42A 5800 1 3
Kogsbøllevej 42A 5800 2 4
Kogsbøllevej 44 5800 1 2
Kogsbøllevej 45 5800 1 4
Kogsbøllevej 47 5800 1 3
Kogsbøllevej 47 5800 2 3
Kogsbøllevej 47 5800 3 3
Kogsbøllevej 47 5800 5 3
Kogsbøllevej 49 5800 1 4
Kogsbøllevej 51 5800 1 3
Kogsbøllevej 51 5800 2 3
Kogsbøllevej 52 5800 1 4
Kogsbøllevej 52 5800 2 4
Kogsbøllevej 52 5800 3 4
Kogsbøllevej 55 5800 1 4
Kogsbøllevej 61 5800 1 4
Kogsbøllevej 63 5800 1 3
Kokhaven 4 5800 1 4
Kokhaven 6 5800 1 3
Kokhaven 6 5800 2 3
Kokhaven 6 5800 3 3
Kokhaven 80 5800 1 4
Kongegade 1 5800 1 2
Kongegade 2A 5800 1 3
Kongegade 3 5800 1 4
Kongegade 5 5800 1 4
Kongegade 8 5800 1 4
Kongegade 12 5800 1 2
Kongegade 12 5800 2 3
Kongegade 12 5800 3 3
Kongegade 12 5800 4 3
Kongegade 15 5800 1 4
Kongegade 16 5800 1 3
Kongegade 17 5800 1 3
Kongegade 19 5800 1 4
Kongegade 20 5800 1 4
Kongegade 21 5800 1 4
Kongegade 22A 5800 1 3
Kongegade 22C 5800 2 4
Kongegade 23 5800 1 4
Kongegade 24 5800 1 3
Kongegade 31 5800 1 3
Kongegade 33 5800 1 4
Korkendrupvej 3 5540 2 4
Korkendrupvej 3 5540 6 4
Korkendrupvej 14 5540 1 3
Korkendrupvej 15 5540 1 3
Korkendrupvej 15 5540 2 4
Korkendrupvej 15 5540 4 4
Korkendrupvej 17 5540 1 4
Korkendrupvej 17 5540 2 4
Korkendrupvej 20 5540 1 3
Korkendrupvej 20 5540 2 3
Korkendrupvej 20 5540 3 3
Korkendrupvej 24 5540 1 4
Korkendrupvej 32 5540 1 4
Korkendrupvej 34 5540 1 4
Korkendrupvej 34 5540 2 3
Korkendrupvej 34 5540 3 3
Korkendrupvej 34 5540 4 3
Korkendrupvej 50 5540 1 4
Korsbrødregade 2 5800 2 2
Korsbrødregade 4 5800 1 2
Korsgade 2 5800 1 3
Korsgade 4 5800 1 3
Korsgade 6 5800 2 4
Korsgade 10 5800 1 4
Korsgade 10 5800 2 4
Korsgade 11 5800 1 3
Korsgade 11 5800 2 4
Korsgade 13 5800 1 4
Korsgade 16 5800 1 4
Korsgade 18 5800 1 4
Krogvænget 3 5800 1 3
Krogvænget 5 5800 1 4
Kronprinsensgade 1 5800 1 4
Kronprinsensgade 14 5800 1 4
Kronprinsensgade 16 5800 1 4
Kronprinsensgade 19 5800 1 4
Kronprinsensgade 34A 5800 2 3
Kronprinsensgade 34 5800 1 3
Kystvej 1 5800 1 4
Kystvej 16 5800 1 4
Kystvej 18 5800 1 3
Lamdrupvej 8 5800 1 4
Lamdrupvej 9 5800 1 3
Lamdrupvej 11 5800 1 3
Lamdrupvej 17 5800 1 4
Lamdrupvej 103 5853 1 4
Langelandsvej 16 5800 1 3
Lillemøllevej 2 5800 1 4
Lillemøllevej 5 5800 1 4
Lillemøllevej 5 5800 2 4
Lillemøllevej 11 5800 1 3
Lindealleen 1 5800 1 2
Lindenborgvej 4A 5800 1 3
Lindenborgvej 4B 5800 2 3
Lindenborgvej 6 5800 1 3
Lindevej 4 5800 1 4
Lindevej 14 5800 1 4
Lindevej 16 5800 1 4
Lindevej 17 5800 1 4
Lindevej 22 5800 1 4
Lindevej 30 5800 1 4
Ludv.Hansensvej 7 5800 1 4
Lysemosevej 9 5800 1 3
Margrethevej 2 5800 1 4
Margrethevej 7 5800 1 4
Margrethevej 12 5800 1 3
Margrethevej 14 5800 1 3
Margrethevej 16 5800 1 3
Marienlystvej 4 5800 1 4
Marienlystvej 4 5800 2 4
Marienlystvej 8 5800 1 4
Marienlystvej 8 5800 2 4
Marienlystvej 8 5800 4 4
Mart.Rasmussensgade 5 5800 1 4
Mellemgade 4 5800 1 3
Mellemgade 5 5800 1 4
Mellemgade 8 5800 3 3
Mellemgade 11 5800 2 3
Mellemgade 12 5800 1 4
Mellemgade 18 5800 1 4
Mellemgade 20 5800 4 4
Mellemgade 22 5800 1 4
Mellemgade 22 5800 2 4
Mellemgade 23 5800 1 4
Mellemgade 24 5800 1 3
Mellemgade 29 5800 1 4
Mellemgade 31 5800 1 4
Mellemgade 33 5800 1 3
Musvågevej 22 5800 1 4
Møllebakken 1A 5800 3 4
Møllegårdsvej 2 5800 1 3
Møllegårdsvej 2 5800 5 4
Møllegårdsvej 11 5800 1 3
Møllegårdsvej 11 5800 2 4
Møllegårdsvej 11 5800 4 4
Møllegårdsvej 11 5800 5 4
Møllegårdsvej 15 5800 1 4
Møllegårdsvej 25 5800 1 3
Møllegårdsvej 25 5800 2 3
Nederbyvej 9 5800 1 4
Nederbyvej 9 5800 2 4
Nederbyvej 10 5800 1 4
Nederbyvej 11 5800 2 4
Nederbyvej 11 5800 3 4
Nederbyvej 13 5800 1 4
Nederbyvej 14 5800 1 4
Nederbyvej 15 5800 1 4
Nederbyvej 15 5800 2 4
Nederbyvej 18 5800 2 4
Nederbyvej 22 5800 1 4
Nederbyvej 22 5800 2 4
Nederbyvej 22 5800 3 4
Nederbyvej 22 5800 4 4
Nederbyvej 22 5800 5 4
Neptunvænget 8 5800 1 4
Nordenhusevej 2 5800 1 4
Nordenhusevej 3 5800 1 4
Nordenhusevej 20 5800 1 4
Nordenhusevej 20 5800 2 4
Nordenhusevej 23 5800 1 4
Nordenhusevej 25 5800 1 4
Nordenhusevej 27 5800 1 4
Nordenhusevej 27 5800 2 4
Nordenhusevej 27 5800 3 4
Nordenhusevej 34 5800 1 4
Nybrogade 4 5800 1 4
Nyenstad 1 5800 1 4
Nyenstad 3 5800 1 4
Nyenstad 4 5800 1 4
Nyenstad 5 5800 1 4
Nyenstad 6 5800 1 4
Nyenstad 7 5800 1 4
Nyenstad 8 5800 1 4
Nyenstad 9 5800 1 4
Nyenstad 10 5800 1 4
Nyenstad 11 5800 1 4
Nyenstad 12 5800 1 4
Nyenstad 13 5800 1 4
Nyenstad 14 5800 1 4
Nyenstad 15 5800 1 4
Nyenstad 16 5800 1 4
Nyenstad 17 5800 1 4
Nyenstad 18 5800 1 4
Nyenstad 19 5800 1 4
Nyenstad 20 5800 1 4
Nyenstad 21 5800 1 4
Nyenstad 22 5800 1 4
Nyenstad 23 5800 1 4
Nyenstad 24 5800 1 4
Nyenstad 25 5800 1 4
Nyenstad 26 5800 1 4
Nyenstad 27 5800 1 4
Nyenstad 28 5800 1 4
Nyenstad 29 5800 1 4
Nyenstad 30 5800 1 4
Nygade 3 5800 1 4
Nyhavevej 1 5800 1 4
Nyhavevej 1 5800 4 4
Nyhavevej 1 5800 5 4
Nyhavevej 3 5800 1 4
Nyhavevej 3 5800 2 4
Nyhavevej 4 5800 1 4
Nymarksvej 2 5800 1 4
Nymarksvej 3 5800 1 4
Nymarksvej 22 5800 1 4
Nørregade 1 5800 1 2
Nørregade 2 5800 1 4
Nørregade 5 5800 1 3
Nørregade 5 5800 2 3
Nørregade 5 5800 3 3
Nørregade 6 5800 1 4
Nørregade 7 5800 8 4
Nørregade 10 5800 1 4
Nørregade 11 5800 1 3
Nørregade 12 5800 1 3
Nørregade 14 5800 1 4
Nørregade 15 5800 1 4
Nørregade 17 5800 1 4
Nørregade 28 5800 1 4
Nørregade 30 5800 1 4
Nørregade 36 5800 1 3
Nørregade 37 5800 1 4
Nørrevoldgade 2 5800 2 3
Nørrevoldgade 9 5800 2 3
Nørrevoldgade 23 5800 1 4
Nørrevoldgade 24 5800 4 3
Nørrevoldgade 25 5800 1 3
Nørrevoldgade 35 5800 1 3
Nørrevoldgade 37 5800 1 4
Nørrevoldgade 39 5800 1 4
Nørrevoldgade 43 5800 1 4
Nørrevoldgade 45 5800 1 4
Nørrevoldgade 49 5800 1 4
Nørrevoldgade 51 5800 1 4
Nørrevoldgade 53 5800 1 4
Nørrevoldgade 55 5800 1 4
Nørrevoldgade 57 5800 1 4
Nørrevoldgade 58 5800 1 3
Nørrevoldgade 59 5800 1 4
Nørrevoldgade 63 5800 1 3
Nørrevoldgade 64 5800 1 4
Odensevej 1 5800 3 3
Odensevej 53A 5800 1 4
Odensevej 56 5800 1 4
Odensevej 69 5800 1 4
Odensevej 70 5800 1 3
Odensevej 131 5800 1 4
Odensevej 133 5800 1 4
Odensevej 143 5800 1 4
Odensevej 145 5800 1 3
Odensevej 145 5800 2 3
Odensevej 147 5800 1 4
Odensevej 148 5800 1 4
Odensevej 159 5800 1 3
Odensevej 164 5800 1 3
Ole Suhrsgade 3 5800 1 4
Ole Suhrsgade 5 5800 1 4
Pilehaven 2 5800 1 3
Pilemosevej 1 5800 1 4
Pilevej 20 5800 1 4
Pilevænget 7 5800 1 4
Provst Hjortsvej 3 5800 1 3
Provst Hjortsvej 3 5800 2 3
Provst Hjortsvej 5 5800 1 3
Provst Hjortsvej 7 5800 1 3
Provst Hjortsvej 9 5800 1 4
Provst Hjortsvej 9 5800 2 4
Provst Hjortsvej 30 5800 1 4
Provst Hjortsvej 32 5800 1 4
Provst Hjortsvej 34 5800 1 4
Provst Hjortsvej 36 5800 1 4
Provst Hjortsvej 38 5800 1 4
Provst Hjortsvej 40 5800 1 4
Provst Hjortsvej 42 5800 1 4
Provst Hjortsvej 44 5800 1 4
Provst Hjortsvej 46 5800 1 4
Provst Hjortsvej 48 5800 1 4
Provst Hjortsvej 50 5800 1 4
Provst Hjortsvej 52 5800 1 4
Præstegårdsvej 1 5853 4 4
Præstegårdsvej 2 5853 1 4
Præstegårdsvej 2 5853 2 4
Præstevænget 67 5800 4 4
Præstevænget 67 5800 5 4
Ravelinsvej 1A 5800 2 4
Regstrupvej 31 5800 1 4
Regstrupvej 31 5800 2 4
Regstrupvej 31 5800 3 4
Regstrupvej 31 5800 4 4
Regstrupvej 32 5800 2 4
Regstrupvej 32 5800 3 4
Regstrupvej 47 5800 1 4
Regstrupvej 47 5800 2 3
Regstrupvej 47 5800 3 3
Regstrupvej 49 5800 1 4
Regstrupvej 49 5800 2 4
Regstrupvej 49 5800 3 4
Regstrupvej 49 5800 4 4
Regstrupvej 55 5800 2 4
Regstrupvej 55 5800 3 4
Regstrupvej 71 5800 1 4
Regstrupvej 71 5800 2 4
Regstrupvej 71 5800 3 4
Regstrupvej 71 5800 6 4
Regstrupvej 81 5800 1 4
Ringervej 4 5800 1 4
Rosildevænget 1 5800 1 4
Rosildevænget 5 5800 1 4
Rosildevænget 8M 5800 1 3
Rosildevænget 9 5800 1 4
Skaboeshusevej 107 5800 2 3
Skaboeshusevej 140 5800 1 4
Skaboeshusevej 150 5800 1 3
Skaboeshusevej 158 5800 1 4
Skaboeshusevej 160 5800 1 4
Skaboeshusevej 167 5800 1 3
Skaboeshusevænget 1 5800 1 4
Skaboeshusevænget 2 5800 1 3
Skaboeshusevænget 3 5800 1 4
Skaboeshusevænget 4 5800 1 4
Skaboeshusevænget 5 5800 1 4
Skaboeshusevænget 6 5800 1 4
Skaboeshusevænget 10 5800 1 4
Skalkendrupvej 2 5800 1 3
Skalkendrupvej 2 5800 2 4
Skalkendrupvej 2 5800 3 3
Skalkendrupvej 5 5800 1 4
Skalkendrupvej 6 5800 1 4
Skalkendrupvej 7 5800 1 4
Skalkendrupvej 12 5800 1 4
Skalkendrupvej 16 5800 1 4
Skalkendrupvej 24 5800 1 4
Skalkendrupvej 24 5800 6 4
Skalkendrupvej 28 5800 1 4
Skalkendrupvej 42 5800 1 3
Skalkendrupvej 42 5800 2 4
Skalkendrupvej 42 5800 3 4
Skalkendrupvej 72 5800 1 3
Skalkendrupvej 81 5800 1 3
Skalkendrupvej 84 5800 1 4
Skalkendrupvej 87 5800 1 4
Skalkendrupvej 89 5800 1 4
Skippergade 2 5800 1 3
Skippergade 6 5800 1 4
Skippergade 10 5800 1 4
Skippergade 12 5800 1 4
Skippergade 16 5800 1 4
Skippergade 18 5800 1 4
Skippergade 20 5800 1 4
Skippergade 22 5800 1 4
Skippergade 24 5800 1 4
Skippergade 26A 5800 1 3
Skippergade 26 5800 1 3
Skippergade 28 5800 1 4
Skolebakken 13 5800 1 4
Skolebakken 19 5800 3 4
Skolevej 25 5800 1 4
Skolevej 25 5800 2 4
Skolevej 28 5800 1 4
Skovgyden 2 5800 1 3
Skovgyden 15 5800 1 3
Skovgyden 15 5800 2 4
Skovgyden 15 5800 4 4
Skovgyden 15 5800 5 4
Skovgyden 21 5800 1 4
Skovgyden 21 5800 2 3
Skovgyden 31 5800 1 4
Skovgyden 34 5800 1 3
Skovgyden 34 5800 2 3
Skovgyden 43 5800 3 4
Skovhusvej 7 5800 1 4
Skræddergyden 18 5800 1 4
Skræddergyden 19 5800 1 4
Skræddergyden 22 5800 1 4
Skræddergyden 24 5800 1 4
Slipshavnsvej 30 5800 1 3
Slipshavnsvej 51 5800 1 3
Slipshavnsvej 512 5800 3 4
Slipshavnsvej 513 5800 5 4
Slipshavnsvej 513  5800 12 4
Slipshavnsvej 513  5800 13 4
Slipshavnsvej 514 5800 1 4
Slotsgade 1A 5800 1 3
Slotsgade 1B 5800 1 4
Slotsgade 3 5800 1 4
Slotsgade 11 5800 1 2
Slotsgade 13 5800 1 3
Slotsgade 15 5800 2 3
Slotsgade 17 5800 1 3
Slotsgade 19 5800 1 3
Slotsgade 21 5800 1 4
Slotsgade 29 5800 1 4
Slotsgade 33A 5800 1 4
Slotsgade 34 5800 1 3
Slotsgade 502 5800 2 3
Slotsgade 502 5800 3 1
Slotsgade 502 5800 4 1
Smedevej 1 5800 1 4
Smedevej 9 5800 7 4
Sofienbergvej 1 5800 1 3
Solvænget 2 5800 1 4
Solvænget 4 5800 1 4
Solvænget 6 5800 1 4
Solvænget 8 5800 1 4
Solvænget 10 5800 1 4
Solvænget 12 5800 1 4
Solvænget 14 5800 1 4
Sommerbyen 26 5800 1 4
Sprotoften 1A 5800 1 4
Sprotoften 2 5800 2 4
Sprotoften 17 5800 1 4
Sprotoften 22 5800 2 4
Sprotoften 35 5800 1 4
Sprotoften 38 5800 2 4
Sprotoften 41 5800 3 4
Sprotoften 44 5800 4 4
Steensvej 1B 5800 1 3
Steensvej 9 5800 1 3
Stendamsgade 2 5800 1 4
Stendamsgade 4 5800 1 3
Stendamsgade 11 5800 2 3
Stendamsgade 11 5800 3 3
Stendamsgade 11 5800 4 3
Stendamsgade 12 5800 1 4
Strandalleen 24 5800 1 4
Strandalleen 42 5800 1 4
Strandalleen 50 5800 1 3
Strandalleen 66 5800 1 3
Strandalleen 68 5800 1 4
Strandalleen 70 5800 1 4
Strandalleen 76 5800 1 4
Strandalleen 77 5800 1 3
Strandalleen 78 5800 1 4
Strandalleen 99 5800 1 3
Strandhavevej 1 5800 1 4
Strandhavevej 1 5800 2 4
Strandhavevej 1 5800 3 4
Strandhavevej 1 5800 4 4
Strandhavevej 19 5800 1 4
Strandløkkevej 2 5800 1 3
Strandløkkevej 3 5800 1 4
Strandløkkevej 5 5800 1 4
Strandløkkevej 5 5800 2 4
Strandløkkevej 9 5800 1 4
Strandskovvej 1 5800 1 3
Strandskovvej 6 5800 1 3
Strandskovvej 8 5800 1 2
Strandskovvej 25 5800 1 4
Strandskovvej 35 5800 1 4
Strandskovvej 35 5800 2 4
Strandskovvej 35 5800 3 4
Strandskovvej 41 5800 1 4
Strandtvedvej 3 5800 1 4
Strandtvedvej 7 5800 1 4
Strandtvedvej 7 5800 2 4
Strandtvedvej 7 5800 3 4
Strandtvedvej 7 5800 4 4
Strandvejen 1A 5800 1 4
Strandvejen 6 5800 1 3
Strandvejen 18 5800 1 4
Strandvejen 23 5800 1 4
Strandvejen 38 5800 1 4
Strandvejen 40 5800 1 4
Sulkendrupvej 7 5800 1 3
Sulkendrupvej 7 5800 2 3
Sulkendrupvej 7 5800 3 3
Sulkendrupvej 7 5800 4 3
Sulkendrupvej 9 5800 1 3
Sulkendrupvej 9 5800 2 3
Sulkendrupvej 9 5800 3 3
Sulkendrupvej 10 5800 1 3
Sulkendrupvej 10 5800 2 4
Sulkendrupvej 10 5800 3 4
Sulkendrupvej 10 5800 4 4
Sulkendrupvej 10 5800 6 4
Sulkendrupvej 13 5800 1 3
Sulkendrupvej 15 5800 1 3
Sulkendrupvej 15 5800 3 4
Sulkendrupvej 16 5800 1 4
Sulkendrupvej 16 5800 2 4
Sulkendrupvej 16 5800 3 4
Sulkendrupvej 17 5800 1 3
Sulkendrupvej 19 5800 1 4
Sulkendrupvej 19 5800 3 4
Svalehøjvej 2 5800 1 4
Svalehøjvej 2 5800 2 4
Svalehøjvej 2 5800 3 4
Svalehøjvej 2 5800 4 4
Svalehøjvej 12 5800 1 4
Svalevej 1 5800 1 4
Svanedamsgade 1 5800 1 4
Svanedamsgade 2 5800 1 4
Svanedamsgade 3 5800 1 4
Svanedamsgade 5 5800 1 3
Svanedamsgade 10 5800 1 4
Svanedamsgade 27 5800 1 4
Svanedamsgade 30 5800 1 3
Svanedamsgade 32 5800 1 4
Svendborgvej 2 5800 1 4
Svendborgvej 3 5800 3 3
Svendborgvej 3 5800 4 3
Svendborgvej 5 5800 1 3
Svendborgvej 5 5800 2 3
Svendborgvej 6 5800 2 4
Svendborgvej 6 5800 3 4
Svendborgvej 52 5853 1 4
Svendborgvej 55 5853 1 4
Svendborgvej 77 5853 1 4
Svendborgvej 79 5853 1 3
Svendborgvej 80 5853 1 4
Svendborgvej 82 5853 1 4
Svendborgvej 84 5853 1 4
Svendborgvej 86 5853 1 3
Svendborgvej 90 5853 1 4
Svendborgvej 90 5853 2 4
Svendborgvej 92 5853 1 4
Svendborgvej 96 5853 1 3
Svendborgvej 98 5853 1 3
Svendborgvej 100 5853 1 3
Sylleskovvej 13 5800 1 4
Sølystvej 5 5800 1 4
Sølystvej 10A 5800 1 3
Sølystvej 10A 5800 2 3
Sølystvej 19 5800 1 4
Sølystvej 23 5800 1 4
Sølystvej 25 5800 1 4
Søndergade 13 5800 1 4
Søndergade 18 5800 1 4
Teglgårdsvej 1 5800 1 4
Teglgårdsvej 1 5800 5 4
Teglgårdsvej 7 5800 1 3
Teglgårdsvej 10 5800 1 3
Telegrafvej 1 5800 1 3
Telegrafvej 2 5800 1 3
Torvet 1 5800 1 2
Torvet 1 5800 2 3
Torvet 4 5800 1 3
Torvet 5 5800 1 3
Torvet 5 5800 2 4
Torvet 7 5800 1 4
Torvet 8 5800 1 3
Torvet 10 5800 1 3
Torvet 11 5800 1 3
Torvet 14 5800 1 2
Tunnelvej 3A 5800 1 4
Tunnelvej 4 5800 1 4
Tunnelvej 7 5800 1 3
Tunnelvej 12 5800 1 4
Tunnelvej 18 5800 1 4
Tunnelvej 18 5800 2 4
Tunnelvej 18 5800 3 4
Tunnelvej 20 5800 1 4
Tunnelvej 22 5800 1 4
Tunnelvej 22 5800 2 4
Tårnvej 13 5800 1 3
Vagtstien 2 5800 1 3
Vestergade 3 5800 1 3
Vestergade 4 5800 1 4
Vestergade 5 5800 1 3
Vestergade 6 5800 1 4
Vestergade 7 5800 1 3
Vestergade 7 5800 2 4
Vestergade 7 5800 4 4
Vestergade 7 5800 5 4
Vestergade 8 5800 2 4
Vestergade 15 5800 3 3
Vestergade 17 5800 4 3
Vestergade 17 5800 7 3
Vestergade 17 5800 8 4
Vestergade 34 5800 1 4
Vestervoldgade 4 5800 1 4
Vestervoldgade 7 5800 1 4
Vestervoldgade 8 5800 1 4
Vestervoldgade 12 5800 1 4
Vestervoldgade 14 5800 1 4
Vestervoldgade 16 5800 1 4
Vestervoldgade 18 5800 1 3
Vestervoldgade 20 5800 1 4
Vestervoldgade 24 5800 1 4
Vestervoldgade 24 5800 2 4
Vestervoldgade 28 5800 1 4
Vestervoldgade 29 5800 1 4
Vestervoldgade 30 5800 1 4
Vestervoldgade 32 5800 1 4
Vestervoldgade 33A 5800 2 3
Vestervoldgade 33 5800 1 4
Vestervoldgade 33 5800 3 3
Vestervoldgade 35 5800 1 4
Vestervoldgade 47 5800 1 4
Vindingevej 1 5800 1 4
Vindingevej 5 5800 1 4
Vindingevej 7 5800 1 4
Vindingevej 9 5800 1 4
Vindingevej 13 5800 1 4
Vindingevej 18 5800 1 4
Vindingevej 25 5800 1 4
Vindingevej 27 5800 1 3
Vindingevej 29A 5800 1 3
Vindingevej 31 5800 1 3
Vindingevej 32A 5800 1 4
Vindingevej 34 5800 1 3
Vindingevej 35 5800 1 3
Vindingevej 36 5800 1 4
Vindingevej 36 5800 2 3
Vindingevej 36 5800 3 3
Vindingevej 36 5800 4 3
Vindingevej 36 5800 5 4
Vindingevej 36 5800 7 3
Vindingevej 36 5800 9 3
Vindingevej 36  5800 10 4
Vindingevej 36  5800 12 4
Vindingevej 38A 5800 1 3
Vindingevej 39 5800 1 3
Vindingevej 43 5800 1 3
Vindingevej 49 5800 1 3
Vindingevej 51 5800 1 3
Vindingevej 59 5800 1 3
Vindingevej 63 5800 1 3
Vinkelvej 14 5800 1 4
Vognmandsvej 3 5800 1 4
Vognmandsvej 25 5800 1 4
Vognmandsvej 27 5800 1 4
Vognmandsvej 29 5800 1 4
Vognmandsvej 31 5800 1 4
Vognmandsvej 33 5800 1 4
Vognmandsvej 35 5800 1 4
Vognmandsvej 37 5800 1 4
Vognmandsvej 39 5800 1 4
Vognmandsvej 41 5800 1 4
Vognmandsvej 43 5800 1 4
Vægtergade 2 5800 2 3
Wilsonsgade 1 5800 1 4
Wilsonsgade 2 5800 1 3
Wilsonsgade 3 5800 1 3
Wilsonsgade 4 5800 1 3
Wilsonsgade 5 5800 1 3
Wilsonsgade 6 5800 1 3
Wilsonsgade 7 5800 1 3
Wilsonsgade 8 5800 1 4
Wilsonsgade 9 5800 1 3
Wilsonsgade 10 5800 1 3
Wilsonsgade 11 5800 1 3
Wilsonsgade 12 5800 1 3
Wilsonsgade 13 5800 1 3
Wilsonsgade 14 5800 2 3
Wilsonsgade 15 5800 1 3
Wørishøffersgade 2 5800 1 4
Wørishøffersgade 3 5800 1 4
Wørishøffersgade 4 5800 1 4
Wørishøffersgade 5 5800 1 4
Wørishøffersgade 6 5800 1 4
Wørishøffersgade 7 5800 1 4
Wørishøffersgade 8 5800 1 4
Wørishøffersgade 9 5800 1 4
Wørishøffersgade 10 5800 1 4
Wørishøffersgade 11 5800 1 4
Wørishøffersgade 12 5800 1 4
Wørishøffersgade 13 5800 1 4
Wørishøffersgade 14 5800 1 4
Wørishøffersgade 15 5800 1 4
Wørishøffersgade 16 5800 1 4
Wørishøffersgade 17 5800 1 4
Wørishøffersgade 18 5800 1 4
Wørishøffersgade 19 5800 1 4
Wørishøffersgade 20 5800 1 4
Ørnevej 21 5800 1 4
Østervoldgade 44A 5800 1 4
Østervoldgade 48 5800 1 4
Østervoldgade 50 5800 1 4
Østervoldgade 52 5800 1 4
Østervoldgade 53 5800 1 4
Østervoldgade 54 5800 1 4
Østervoldgade 61 5800 1 4
Østervoldgade 62 5800 1 4
Østervoldgade 65 5800 1 4
Østervoldgade 67 5800 1 3
Østervoldgade 69 5800 1 4
Østervoldgade 81 5800 1 4
Østervoldgade 83 5800 1 4
Østerøvej 5 5800 1 4
Østerøvej 7 5800 1 4
Østerøvej 44 5800 1 4
Østerøvej 46 5800 1 4
Østerøvej 57 5800 1 3
Østerøvej 63 5800 1 3
Østerøvej 91 5800 1 4
Østerøvej 101 5800 1 4
Østerøvej 113 5800 1 4
Åløkkevej 41 5800 1 3
Åløkkevej 41 5800 2 3
Åløkkevej 41 5800 3 3
Årsleffsgade 1 5800 1 3
Årsleffsgade 2 5800 1 3
Årsleffsgade 3 5800 1 3
Årsleffsgade 4 5800 1 3
Årsleffsgade 5 5800 1 3
Årsleffsgade 8 5800 1 3
Årsleffsgade 9 5800 1 3
Årsleffsgade 10 5800 2 3
Årsleffsgade 11 5800 1 3
Årsleffsgade 12 5800 1 3
Årsleffsgade 13 5800 1 3
Årsleffsgade 14 5800 1 3
Årsleffsgade 16 5800 1 3
Årsleffsgade 17 5800 1 3
Årsleffsgade 19 5800 1 3
Årsleffsgade 20 5800 1 3
Årsleffsgade 21 5800 1 4
Åskovvej 6 5800 1 4
Åskovvej 9 5800 1 4
Åskovvej 10 5800 1 4
Åskovvej 22 5800 1 4
Åvej 2 5800 1 3
Åvej 3 5800 2 4
Åvej 6 5800 1 3
Åvej 7 5800 1 3
Åvej 7 5800 3 3
Åvej 8 5800 1 3