Generelle rammebestemmelser

Kommuneplan 2017's rammebestemmelser gælder som rammer for de lokalplaner Nyborg Kommune udarbejder i planperioden frem til 2029. Rammebestemmelserne er bindende for lokalplanlægningen og kan således ikke fraviges, med mindre der også udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017.

De generelle rammebestemmelser gælder for alle områder, med mindre andet er nævnt særskilt i de konkrete rammer for de enkelte områder.

Generelle rammebestemmelser for forskellige temaer kan findes ved at klikke i menuen til venstre.