Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 26
Boligbebyggelse ved Aldershvilevej, Rødby m.m

Udkast til politisk behandling efter høring i perioden 29. september til 26 oktober 2020.