1.E.19

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Sølyst

 • Plannummer

  1.E.19

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  2800 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Erhvervsområde

 • Områdets anvendelse

  Kontor, service, møde- og hotelvirksomhed

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan i området opføres et etageareal på max. 2.800 m2.

 • Opholdsarealer

  Parkanlægget og den offentlige adgang til stranden skal bevares.

 • Miljø

  Min. miljøklasse: 1 Max miljøklasse: 2

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 250

 • Særlige bestemmelser

  Den eksisterende hovedbygning Sølyst er bevaringsværdig.

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Publikumsorienterede serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget