9.O.2 - Skellerup, heldagsskolen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Skellerup, heldagsskolen

 • Plannummer

  9.O.2

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  11.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål, Uddannelsesinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget